JAN PIETRUSKI

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

 

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych a w 2013 doktora habilitowanego.

 

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, przede wszystkim we Francji, Niemczech, Włoszech i USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r., oraz współautorem podręcznika „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”.

 

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, implantoprotetyki, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry.

MAŁGORZATA PIETRUSKA

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

 

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii z wyróżnieniem, w 1996 roku obroniła pracę doktorską pt. „Zachowanie się niektórych testów odpornościowych w przebiegu zapalenia przyzębia”, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena wybranych technik regeneracyjnych stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.

 

Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”  oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology.

 

Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

WARSZTATY: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

Przy większości implantacji przed lub w trakcie zabiegu wymagana jest augmentacja tkanek twardych lub miękkich. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem biologicznym i finansowym pacjenta, poza tym wydłuża czas leczenia. Jednym ze sposobów uniknięcia tych dodatkowych procedur jest zastosowanie implantu, którego kołnierz nie jest prostopadły do osi implantu, ale zaprojektowany jest skośnie. Umożliwia to dopasowanie implantu do skośnej powierzchni wyrostka w taki sposób, aby na całym obwodzie kołnierza implantu był on pogrążony w kości.

 

W czasie warsztatów przedstawione zostanie kliniczne zastosowanie implantów o skośnym kołnierzu w oparciu o wieloletnie doświadczenia prowadzących. Część praktyczna obejmie procedury chirurgiczną i protetyczną z wykorzystaniem modeli fantomowych.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY