PAWEŁ GŁĘBOWSKI

Dr n. med. Paweł Głębowski, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy;

– 1997-2007 starszy wykładowca i kierownik przychodni Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
– 2007-2010 Klinika Chirurgii Plastycznej Linea Corporis gdzie wykonywał samodzielnie zabiegi z chirurgii ortognatycznej środkowego i dolnego piętra twarzy, implantologii i medycyny estetycznej;

Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM;
Posiada stopień Master z medycyny estetycznej.

SEBASTIAN STĘPNIEWSKI

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie w 2002 roku. Po stażu wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywałem doświadczenie zawodowe w londyńskich klinikach. Pracowałem między innymi ze swoim przyjacielem i mentorem Johnem Mew, którego niepokorna postać inspiruje mnie nadal.

 

Ustawicznie kształcę się uczestnicząc w kursach, sympozjach i seminariach, na swoim koncie mam już ponad 60 dyplomów – z dziedzin protetyki, implantologii i kondylografii. Wiedzę teoretyczną od lat z powodzeniem wcielam w życie, prowadząc pacjentów przez wielodyscyplinarne plany leczenia.

WARSZTATY: KOMPROMIS PROTETYCZNY CZY ZMIANA PARADYGMATU WE WSPÓŁPRACY CHIRURG – PROTETYK?

Podczas warsztatu przedstawimy przewidywalne i sprawdzone procedury implantoprotetyczne przez dwóch współpracujących ze sobą lekarzy. Zaprezentujemy modelową współpracę na linii chirurg protetyk a także zapoznamy uczestników z protokołami AIC.

 

Zaczniemy od:

  • planowania wraz z protetykiem Sebastianem Stępniewskim, planowanie klasyczne a szablon chirurgiczny;
  • następnie przejdziemy procedurę augmentacji wyrostka przy pomocy prefabrykowanych szkieletów tytanowych Smart Builder – poznamy alternatywną metodę augmentacji wyrostka za pomocą techniki namiotowej. Procedury te przedstawi chirurg Paweł Głębowski
  • w kolejnym etapie Dr Paweł Głębowski zademonstruje implantację subkrestalną z wykorzystaniem implantów TS3
  • zakończeniem warsztatów będzie omówienie procedury protetycznej przez dr Sebastiana Stępniewskiego.

 

Cel warsztatu:

  • przedstawienie sprawdzonych procedur celem unikania błędów na różnych etapach pracy lekarza – od planowania protetycznego aż do instalacji pracy protetycznej. Lekarze prowadzący przedstawią swoje doświadczenia na podstawie 10. letniej praktyki z systemem Osstem.
  • lekarze uczestniczący w warsztatach będą mieli do dyspozycji fizjodyspensery oraz modele wraz z implantami ćwiczebnymi
  • lekarze sami podczas warsztatu przećwiczą wybrane procedury. Lekarze prowadzący wyznaczą zadania dla lekarzy uczestniczących i sprawdzą poprawność wykonania ćwiczeń na modelach.

Główną wartością warsztatu jest opanowanie holistycznego protokołu implantacji – skupimy się na odcinku bocznym – bardzo często błędnie uważanym za łatwy dla lekarza implantującego. Przedstawione procedury znajdą zastosowanie w codziennej praktyce w warsztatach.

 

Partnerem warsztatu obok firmy OSSTEM będzie firma WH.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY