Anne Benhamou

WYKŁAD: REGENERACJA KOŚCI – SATYSFAKCJONUJĄCA ESTETYKA A RZECZYWISTOŚĆ KLINICZNA

Anne Benhamou wykłada Implantologię stomatologiczną oraz rekonstrukcję kości i śluzówki na Wydziale Implantologii Jamy Ustnej Paryskiego Uniwersytetu Diderota.

 

Prowadzi własną praktykę w centrum Paryża i Londynu. Jest pomysłodawcą i prezesem konferencji implantoprotetycznej SNIF (Symposium National d’Implantologie au Féminin). Jej badania kliniczne skupiają się na zarządzaniu estetyką w trakcie stomatologicznego leczenia implantologicznego.

 

WYKŁAD

W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy stale rosnące zainteresowanie ze strony pacjentów możliwościami otrzymywania estetycznych prac opartych na implantach oraz minimalizacją ilości procedur z tym związanych.

 

Celem tej prezentacji będzie ocena rezultatów klinicznych rehabilitacji implantologicznej pojedynczych braków zębowych w odcinku przednim szczęki z zabiegami implantacji wykonywanymi natychmiast po ekstrakcji zębów wraz z minimalnie inwazyjnym leczeniem przedsionkowych ubytków kostnych i przeszczepami tkanek miękkich.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY