DOUGLAS KNIGHT

WYKŁAD: LECZENIE ORTODONTYCZNE TO JUŻ NIE TYLKO KREOWANIE UŚMIECHU POPRZEZ PROSTOWANIE ZĘBÓW.

Opierając się na zasadach ustanowionych przez znanych liderów w ortodoncji, filozofia FACE łączy w sobie kompleksową diagnostykę, doskonałą mechanikę zabiegów oraz korzysta z najnowszych osiągnięć ortodoncji, by zapewnić leczenie całego układu stomatognatycznego i estetyki twarzy.

Ortodonci, którzy przyjęli filozofię FACE dążą do połączenia celów ortodoncji i kompleksowej stomatologii. Cele te są podobne dla pacjentów we wszystkich grupach wiekowych: pięknie wyrównane zęby, harmonijnie pasujące do prawidłowo ustawionych stawów skroniowo żuchwowych, zapewniające zdrowe tkanki, skuteczne żucie, prawidłowe podparcie wargi i idealną harmonię twarzy.

Poprzez tworzenie celów i współpracę, zespół stomatologiczny: ortodonta i stomatolog/specjalista ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić doskonałe rezultaty estetyczne, zdrowotne i funkcjonalne.

Doskonałe wyniki wymagają starannego planowania, zatem lekarze wyznający filozofię FACE wierzą w wizualizację ostatecznego rezultatu przed rozpoczęciem leczenia. Dokładna dokumentacja diagnostyczna, szczegółowe badania i kompleksowy plan leczenia może przynieść skrócenie czasu leczenia, zapewnić lepsze wyniki i poprawić ich stabilność.

 

WARSZTATY DLA ORTODONTÓW: DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZĘBOWO-WYROSTKOWYCH ZABURZEŃ ZGRYZU PRZY POMOCY ZAKOTWICZENIA W ŁUKU JARZMOWYM ORAZ DYSTRAKCYJNEJ OSTEOGENEZY ZĘBOWO-WYROSTKOWEJ.

 

Wielu pacjentów cechują zaburzenia zgryzu niemożliwe do leczenia przy pomocy konwencjonalnej ortodoncji, ale nie kwalifikujące się do zabiegów chirurgii ortognatycznej. Przyspieszona ortodoncja i zakotwiczenie szkieletowe stosowane były już w wielu zaburzeniach zębowo-wyrostkowych, w tym w leczeniu zgryzów otwartych przednich, zgryzów krzyżowych przednich, pogłębionych nagryzów poziomych i zwężonych łuków zębowych.

 

Dystrakcyjna osteogeneza zębowo-wyrostkowa (DDO) może być zastosowana w celu poprawy nieprawidłowego stosunku przednio-tylnego między zębami szczęki, a bazą szkieletową. Zakotwiczenie szkieletowe płytek wprowadzonych do wyrostka jarzmowego służy jako zakotwiczenie przy intruzji trzonowców szczęki. Dodatkowo może ona być stosowana podczas leczenia klasy II.

Przedstawiona zostanie seria przypadków klinicznych w różnych stadiach leczenia, jak również procedura chirurgiczna oraz sekwencja leczenia ortodontycznego.

Podczas spotkania zostaną omówione cele edukacyjne oraz wątpliwości uczestników.

 

Główne tematy:

  1. Jak postawić prawidłową diagnozę zgryzu otwartego przedniego?
  2. Jaki jest protokół umieszczania szczękowych płytek kotwiczących?
  3. Jaki jest prawidłowy protokół postępowania podczas dystrakcyjnej osteogenezy zębowo-wyrostkowej?
  4. Jakie są protokoły postępowania podczas leczenia klasy II i klasy III?

 

L. DOUGLAS KNIGHT, D.M.D., A.B.O., F.A.G.D.

Dr Knight odbył szkolenie ortodontyczne na New York University w 1995 r., po czym ukończył dwuletni program Roth/Williams dotyczący okluzji funkcjonalnej i pracował w Centrum Okluzji Funkcjonalnej w latach 1997 – 2000. Otrzymał nagrodę Roth Williams International Society of Orthodontists Pacesetter Award. W ostatnim czasie został również uhonorowany nagrodą Distinguished Alumni Award przez Hardin County School System. Dr Knight ukończył studia na University of Kentucky College of Dentistry oraz roczną praktykę ogólnostomatologiczną w Army Dental Corps. Ponadto jest deputowanym American Board of Orthodontics oraz członkiem Academy of General Dentistry.

Dr Knight opublikował wiele artykułów w Academy of General Dentistry oraz na łamach Journal of Clinical Orthodontics. Założył również grupę szkolącą zespoły interdyscyplinarne w całym kraju. Oprócz prowadzenia dwóch praktyk, dr Knight wykłada także w licznych kołach naukowych i w ramach programów rezydenckich. Został również mianowany przewodniczącym Roth Williams International Society of Orthodontists na Stany Zjednoczone.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY