NORBERT GUTKNECHT

WYKŁAD: WYKORZYSTANIE LASERÓW W STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Po ogólnym wstępie i omówieniu wykorzystania różnych rodzajów laserów w stomatologii, w wykładzie przedstawione zostaną udokumentowane możliwości i zalety laseroterapii w różnych dziedzinach stomatologii estetycznej. Zaprezentowane i objaśnione będzie zwłaszcza zastosowanie laserów ERB w rekonstrukcji dziąseł (projektowanie uśmiechu), minimalnie inwazyjnym usuwaniu próchnicy i estetycznej odbudowie zębów oraz laserowym wybielaniu zębów.

 

Prof. dr Norbert Gutknecht, dr n. med., lekarz stomatolog

Prof. Gutknecht studiował medycynę i stomatologię na uniwersytetach w Bochum, Florencji i
Aachen. Od 1990 roku jest pracownikiem naukowo-badawczym w szpitalu klinicznym przy
Uniwersytecie RWTH w Aachen. Prowadził badania naukowe w dziedzinie laseroterapii stomatologicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim UCSF w San Francisco, USA, gdzie otrzymał tytuł magistra z zakresu zastosowania laserów Nd: YAG w stomatologii. W 1993 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie RWTH w Aachen, a w 1998 roku, po uzyskaniu habilitacji, otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Stomatologii Operacyjnej na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen.

 

Zajmowane stanowiska na Uniwersytecie RWTH w Aachen i innych uczelniach:
Zastępca Dyrektora: Zakładu Stomatologii Operacyjnej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej,
Dyrektor: Centrum Laseroterapii Stomatologicznej w Aachen (AALZ),
Dyrektor naukowy: Program Studiów Magisterskich: ′′Zastosowanie laserów w stomatologii”,
Profesor Honorowy: Uniwersytet Hongkongu,
Profesor wizytujący: MIU, Międzynarodowy Uniwersytet w Kairze, Egipt.

 

Zajmowane stanowiska w organizacjach naukowych:
Członek Zarządu: Niemieckie Towarzystwo Stomatologiczne (DGZMK),
Prezes: Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Laserowej (DGL),
Dyrektor Generalny: Światowa Federacja Stomatologii Laserowej (WFLD).

 

Redaktor w czasopismach naukowych:
Redaktor naczelny: “Laser in Dental Science” Springer Heidelberg,
​Współredaktor: “Laser in Medical Science” Springer London UK,
Redaktor naczelny: “Laser International Magazine” Oemus Media Leipzig,
Członek Rady Wydawniczej: “Photomedicine and LASER Surgery” Mary Ann Libert, Inc Publishers USA.

 

Publikacje:
Autor 4 książek i ponad 175 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

 

Główny prelegent
Ponad 70 międzynarodowych kongresów naukowych w różnych częściach świata.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY