Oded Bahat

WYKŁAD: ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ESTETYKĄ TWARZY I JAMY USTNEJ ORAZ PROCESAMI WZROSTOWYMI TWARZOCZASZKI A ZABIEGAMI IMPLANTOLOGICZNYMI.

 

Procesy wzrostowe twarzoczaszki u dorosłych nie były do tej pory brane pod uwagę w zabiegach implantacji, w procedurach rekonstrukcyjnych czy w chirurgii plastycznej. Do niedawna trudno było znaleźć prace poświęcone temu zagadnieniu w literaturze implantologicznej, po części z uwagi na różnorodność czasu manifestacji objawów jak i na ogromną zmienność osobniczą tych procesów. Okresy obserwacji były krótkie, a jeśli zaobserwowano wzrost twarzoczaszki – to efekty te nie były brane pod uwagę lub były pomijane jako artefakty. Wieloletnie obserwacje pacjentów po zabiegach wszczepienia pojedynczych i mnogich implantów pozwalają jednak zaobserwować pewne skutki trwającego w sposób ciągły procesu wzrostu pacjentów, zarówno estetyczne, funkcjonalne, zachowawcze jak i periodontologiczne.

 

Celem wykładu jest opisanie zmian obszaru twarzoczaszki następujących z upływem czasu. Zaprezentowany zostanie zmodyfikowany protokół diagnostyczny oraz zmiany w zabiegach chirurgicznych pozwalające ograniczyć negatywny wpływ ciągłego procesu wzrostu na efekt leczenia.

 

CELE EDUKACYJNE

  • Prezentacja zmian zewnątrzustnych zachodzących z upływem czasu
  • Analiza przedzabiegowa mająca na celu minimalizację konsekwencji ciągłego procesu wzrostowego twarzoczaszki pacjenta
  • Prezentacja zmian w protokołach chirurgicznych wszczepiania implantów oraz zabiegów rekonstrukcyjnych w świetle tych zmian i możliwości poprawy efektów leczenia

 

WARSZTAT: POSZANOWANIE BIOLOGII IMPLANTU – PLANOWANIE 3D TO ZA MAŁO

 

ODED BAHAT

Dr Bahat ukończył Szkołę Medycyny i Stomatologii na Uniwersytecie Witwatersrand w RPA w 1977 roku. Został specjalistą periodontologii i M.D.S. w 1981 roku na Uniwersytecie w Waszyngtonie, a w 1986 uzyskał dyplom Amerykańskiej Rady Periodontologicznej. Był przewodniczącym i kierownikiem programu szkolenia podoktoranckiego z zakresu periodontologii w Szkole Stomatologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles w latach 1983-1987. Jest wykładowcą krajowym i międzynarodowym. Tematyka jego wykładów obejmuje wiele zagadnień chirurgicznych związanych z rekonstrukcją kości, tkanek miękkich oraz odbudowami na implantach.

 

Opublikował ponad 50 artykułów naukowych i redagował rozdziały do wielu podręczników. Jest recenzentem międzynarodowego czasopisma pt. „International Journal of Oral & Maxillofacial Implants”. Aktualnie pracuje w prywatnej klinice w Beverly Hills w Kalifornii prowadząc zabiegi z zakresu rekonstrukcji implantologicznych i periodontologii oraz trzy razy w roku operuje w Londynie w Wielkiej Brytanii.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY