SIEGFRIED MARQUARDT

 WYKŁAD: ESTETYKA I FUNKCJA W IMLANTOLOGII ORAZ STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ: ROZPOZNAWANIE I WYKORZYSTANIE NATURALNYCH RELACJI MIĘDZY TYMI DZIEDZINAMI

Aby pomyślnie prowadzić leczenie estetyczne należy wykonywać wnikliwą diagnostykę, odpowiednie planowanie leczenia i jego realizację, co wiąże się z ciągłą edukacją całego zespołu mającą na celu zapewnienie stałych, przewidywalnych wyników leczenia. Jasne i zrozumiałe wytyczne są najprostszą metodą prowadzącą do uzyskiwania optymalnego uśmiechu u każdego z naszych pacjentów. Pod uwagę należy brać takie elementy, jak linie twarzy i głowy, pozycja głowy czy wzajemne relacje między układem szkieletowym a mięśniowym. Postępowanie terapeutyczne oparte „na zgadywaniu” powinno zostać ograniczone do minimum.

 

Pozostaje jeszcze kilka aspektów, o których każdy dentysta i technik powinien pamiętać: Czy w mimice i postawie pacjenta obserwujemy mechanizmy kompensacyjne? Na jakim poziomie są one zauważalne – szkieletowym czy mięśniowym? Czy pacjent skarży się na problemy z tym związane? Czy zauważamy możliwe przyczyny tych zmian kompensacyjnych – np. usunięte zęby lub obniżoną wysokość zwarcia? Czy mechanizmy kompensacyjne mają charakter regresywny? Jakie będą konsekwencje braku interwencji?Kluczowe są nie tylko parametry estetyczne, ale również funkcjonalne, a głównym wyzwaniem jest przeniesienie ich do artykulatora w taki sposób, aby technik otrzymał dokładnie takie same informacje, jakie zostały zarejestrowane przez dentystę w gabinecie. Czy tradycyjne wytyczne nadal się sprawdzają? Czy używamy odpowiednich instrumentów w odniesieniu do faktycznych cech anatomicznych twarzy?

 

Staranna analiza tych kwestii może pomóc nam z zdiagnozowaniu deficytów czynnościowych u pacjenta oraz zaplanować, w oparciu o przypadki i badania naukowe, dalsze kroki leczenia zachowawczego i implantologicznego z uwzględnieniem nowych możliwości oferowanych przez CAD/CAM, tak aby uniknąć zjawisk odpryskiwania porcelany czy zaburzeń funkcji SSŻ, szczególnie gdy używamy materiałów tak wytrzymałych jak cyrkonia.

 

DR SIEGFRIED MARQARDT

 

Dr Siegfried Marquardt ukończył Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Przez dwa lata był asystentem profesora Petera Fuchsa w Monachium i uczęszczał na studia podyplomowe w Turku (Finlandia), Bostonie i Houston (USA). Od 20 lat pracuje w prywatnej praktyce w Tegernsee w Niemczech specjalizując się w implantologii, perioprotetyce oraz stomatologii estetycznej i czynnościowej.

 

Dr Marquardt jest założycielem oraz dyrektorem generalnym firmy Z.a.T. Fortbildungs GmbH, która organizuje i promuje międzynarodowe sympozja i kursy praktyczne z zakresu stomatologii. W 2001 roku, jako pierwszy w Niemczech, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii estetycznej nadany mu przez Niemiecką Akademię Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) oraz certyfikat ukończenia kursów implantologicznych od EDA (European Dental Association, BDIZ-EDI). Dr Marquardt jest międzynarodowym wykładowcą i publikuje artykuły z zakresu stomatologii estetycznej i czynnościowej oraz implantologii.

 

Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz wielu innych, niemieckich i międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych. Pełni funkcję profesora na Niemieckiej Akademii Praktyki i Nauki (DGZMK, AWP), oraz wykładowcy w ramach podyplomowego programu “Masters” dla DGZMK/ DGÄZ/APW. Dr Marquard był wiceprezydentem Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej w latach 2001-2015, prowadził międzynarodową konferencję IFED w 2013 roku w Monachium oraz 11. Międzynarodową Konferencję Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej „Ameryka spotyka Europę” w 2016 roku. Dr Marquardt jest też członkiem Seattle Study Club (SSC; USA) i założycielem oraz dyrektorem SSC Tegernsee.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY